14/10 (ללא עלות) ערב נדל"ן דיגיטלי- zoom


פרטי אירוע