היבטים משפטיים בזכיינות

זכיינות –היבטים משפטיים "טיפים" , כתבה מאת עורך דין רם תורן ממשרד עורכי דין גדעון פישר ושו"ת.

1.רצוי מאוד לקבל את מירב האינפורמציה של המזכה כגון:
א.תיאור מפורט של המזכה.
ב.מידע על הרשת בשנה האחרונה.לרבות:
– מספר זכיינים הנוכחי ומספר הסניפים הכולל בבעלות חלקית או מלאה של המזכה.
– שם,כתובת ומספר טלפון של עשרה מהזכיינים ברשת לפחות.
– מספר זכיינים שבחרו לא לחדש או להפסיק את הזיכיון והסיבות לכך.
– מספר זכיינים שזיכיונם הופסק והסיבות להפסקה.
ג.רמת הרווחים של הזיכיון ברשת.
ד.מידע אודות המותג ו/או הסימן המסחרי.
ה.מידע לגבי שעבודים ו/או הגבלות אחרות הרובצים על זכויות המזכה במותג ו/או המוניטין.

2.המלצתי לצדדים לא למהר.לא לנסות לקצר את תקופת ה"חיזורים",לא להיכנע ללחצים של הצד
השני שתמיד "יש לו מועמדים אחרים ובעוד חצי שעה הוא סוגר עסקה עם מישהו אחר".

3.הזכיין הפוטנציאלי זקוק למינימום עשרה ימים לעיין במסכמכים טרם חתימת הסכם הזכיינות.

4.רצוי לקבל את כל הסכם ההתקשרות הסטנדרטי של המזכה ואת הנהלים של הרשת.

5.הסכם הזכיינות חייב להגדיר בלשון חד משמעית את ההתחייבוית והזכויות של הצדדים ואת כל
יתר תנאי ההתקשרות,להלן התנאים הבסיסים ביותר אשר יש לכלול בהסכם :
א.זכויותיו והתחיבותיו של המזכה(לדוגמא:מתן רשות להשתמש בשם המחרי,מתן התחייבות למתן
בלעדיות באיזור מסויים,התחייבות לספק סחורה איכותית,התחייבות למתן ייעוץ שוטף וכו)
ב.זכויותיו והתחיבותיו של המזכה(לדוגמא התחייבות לנהל את העסק על פי נהלי המזכה,התחייבות
לעשות כמיטב יכולתו לקידום הרשת וכד)
ג.המוצרים ו/או השירותים בנושא זכיינות.
ד.האיזור הגיאוגפי בו מובטחת בלעדית לזכיין.
ה.תנאי תשלום של הזכיין למזכה(דמי זיכיון,תמלוגים חודשיים,קרן פרסום, צורת ההתחשבנות שוטף+)
ו.תקופת ההסכם בלתי מוגבלת בזמן,מוגבלת זמן עם תנאי המשך.
ז.תנאים להמשך התקשרות ותנאים להפסקת ההתקשרות והחזר מידי של רכוש,מוחשי ובלתי
מוחשי,בעקבות הפסקת ההתקשרות.
ח.תנאים להעברת הזכויות לצד ג.
ט.תנאי שימוש בסימן המסחרי(לדוגמא מתן זכות למזכה לשנות או להחליף את הסימן המסחרי)
י.הגנות על הקניין האינטלקטואלי של המזכה(לדוגמא:שימוש באתר האינטרנט,פרסום טלפון להזמנות-
למשל ברשתות מסוימות קיים מרכז הזמנות אחד שמפזר את ההזמנות לפי איזורים לזייכנים ולזכיינים
אין טלפון ישיר להזמנות.בדרך זו הם מבצעים ,בין היתר בקרה על כמות ההזמנות .דוגמא נוספת
פס"ד בעניין רשימת לקוחות)

הכותב משמש כיועץ משפטי לרשות לעסקים קטנים ובינוניים ולמרכז לקידום זכיינות במט"י ירושליים וכן לרשתות מזכות שונות ומתמחה בדיני זכיינות.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

פוסטים נוספים

בלוג

CV (קורות חיים) ב360 מעלות

כידוע מידי חמישי מזה כמעט 12 שנים אני מקיים יום קבלה בקהילה ללא עלות, באהבה וכמה פעמים שכל אחד/אחת צריכיםהפורש/ת הצעיר/ותיק יכולים לבחור האם ירצו

קרא עוד »
×