חברה בע"מ

רקע
עם הפרישה מצה"ל והעיסוק בתכנון המס ייתכן ותעלה בפניך האפשרות להקים חברה בע"מ. כמה תובנות שחשוב להכיר בעניין הקמת חברה (כמו גם החסרונות והיתרונות).


1.חברה בע"מ היא גוף משפטי הקיים מתוקף חוק החברות, והיא נוסדת עם רישומה ברשם החברות. כל אדם רשאי לייסד חברה בתנאי שמטרתה היא עיסוק חוקי בלבד.

2.לחברה יכול להיות בעל מניות אחד בלבד אשר יכול למכור, או להעביר את מניותיו לאדם אחר.
3. לכל חברה ישנו תקנון אשר כולל את הנושאים הבאים: שם החברה, מטרת החברה, פרטים בדבר הון המניות, מידע בדבר הגבלת האחריות של בעלי המניות, וכן כל מידע אחר, כגון זכויות וחובות של בעלי המניות, ואופי ניהול החברה.

מעמד משפטי
1.החברה הינה "אישיות משפטית" לכל דבר ועניין, כלומר יכולה לתבוע ולהיתבע.. החברה היא בד"כ "בעירבון מוגבל" . הרעיון של "בעירבון מוגבל" הוא, שבעלי המניות יהיו חבים בחובות החברה
במקרה של התמוטטות או קריסה כלכלית, אך ורק עד גובה הון המניות הבלתי נפרע שלהם.
2.בעלי מקצוע חופשיים כגון רואי חשבון ועורכי דין פועלים במסגרת חברות אשר אינם בעירבון מוגבל מאחר וכללי האתיקה המקצועית אוסרים זאת עליהם.
3. מעצם היותה של החברה בע"מ ישות נפרדת, קיימת בה "רציפות תפקודית" גם אם בעלי המניות נפטרו ויורשיהם רוצים להמשיך ולנהל את החברה

רשם החברות
1.על מנת לפתוח חברה יש להירשם ברשם החברות המשלתי ולשלם אגרה בהרשמה ומאז בכל שנה לחדשה
2.הרשם הוא הסמכות לאשר את שם החברה ולכן מבקשים להציע 3 שמות חלופיים למקרה שהשם שבחרת קיים כבר (כמובן ניתן לעשות עבודה מכינה ולבדוק זאת באתר רשם החברות)

הקשר עם רשויות המס
1.בשלב ההקמה ישנה עלות הקמה חד פעמית לעורך דין , רואה חשבון אשר מכינים את הניירות לרשם החברות וכן עלות אגרה שנתית לרשם החברות כמצוין לעיל.
2.מאחר והחברה ישות עסקית נפרדת ,יכול המייסד להקימה במקביל לעיסוקיו כעוסק מורשה או עוסק פטור ואינו חייב להפסיקם , כך למשל עורך דין יכול להקים חברה עסקית בבעלותו שאינם קשורה בעיסוק כעורך דין.
3.מס החברות הינו אחיד 25% (לא על פי מדרגות) ,כמו כן פטורים רווחי החברה בע"מ פטור מתשלומי ביטוח לאומי ומס בריאות .

הנהלת חשבונות
1.ניהול חברה מחייב ניהול התיק על ידי רואה חשבון (לא יועץ מס) המבצע חשבונאות כפולה של מעקב על הוצאות והכנסות ולכן עלותה גבוהה מניהול תיק עצמאי רגיל
2.החברה מבצעת גם דוח שנתי פעם בשנה כנישום.

הקשר עם לקוחות וספקים
מאחר והחברה בע"מ הינה ישות עצמאית אין לבעלים אחריות במקרה של חידלון עסקי, ספקים לקוחות בנקים ורשויות המס אינם יכולים לדרוש ממנו מימוש נכסים פרטיים לצורך תשלומי חובות
עם זאת צריך לזכור 2 דברים:
1. במקרה שניתן לחשוד כי מקור החידלון מפוקפק יכולים רשויות המס והנושים לבצע "הרמת מסך" ולדרוש את כנסיו האישים אם כי זה כרוך בשכנוע בתי המשפט
2. הבנקים מחתימים את הבעלים על ערבות אישית ובכך "מעקרים" את ההגנה המשפטית האוטומטית לגבי החובות אליהם

תדמית
בישראל יש לחברה בע"מ סוג של הילה לא מוסברת ויותר חברות מעדיפות לעבוד מול חברות שלכאורה אמורות להיות מבוססות יותר ויציבות יותר (מה שאינו תמיד נכון)

בנקים
1.החברה חייבת כישות נפרדת גם לנהל חשבון בנק על שם החברה ולבצע את כל הפעילות העסקית שמתנהלת בה. (צריך לזכור את עניין הערבות האישית של הבעלים כמצוין לעיל )
2.א עלויות תפעול מול הבנקים יש לסגור במשא ומתן ישיר ומומלץ לבצע השוואות
ב. העלויות הנפוצות הינן : דמי ניהול חודשיים, עלות לכל פעולה, עמלת הקצאת אשראי +ריבית במידה ולקחתם אשראי, כרטיס אשראי בינלאומי על שם החברה ופנקסי צ'קים .
ג. במידה והחברה שלכם חברה עם מעט פעולות והיקף מחזור קטן מ 5 מיליון תוכלו להנות מעלויות סמליות בהחלט.

פורשי צה"ל
בעוד מעמד עוסק מורשה או עוסק פטור מאפשר לכם קיזוז הוצאות אישיות וכן חלק מהוצאות הבית והעסק מול המיסוי המשולם מהגמלה , חברה בע"מ לא תאפשר לכם זאת מאחר וזו ישות עסקית נפרדת .
מכאן שקיימות לפניכם 2 אפשרויות לביצוע תיאום מס :
א. הוצאת תשלום משכורת (מרכיבים רצוי לסכם מול רואה החשבון והמתכנן הפנסיוני שלכם)
ב. במידה ויש לכם עיסוק בו אתם מוקד הידע ניתן להקים במקביל לחברה בע"מ עוסק מורשה/פטור ועל ידי כך לבדל את העיסוקים ולבצע דוח שנתי נפרד שיאפשר לכם למקסם את זכויותיכם

השלבים בהקמת חברה בע"מ הם :
1. בעלי המניות מחליטים להתאגד כחברה בע"מ ובוחרים את שם החברה.
2. בעלי המניות מחליטים על החלק היחסי שכל אחד מהם יחזיק במניות החברה.
3. בעלי המניות מאשרים בחתימתם את תקנון החברה, כבסיס לעקרונות הפעילות של החברה.
4. מסמכי ההתאגדות מועברים לרשם החברות לשם רישום החברה, אישור שם החברה המיועד וקבלת מספר זיהוי לחברה (ח.פ ).
5. תעודת רישום החברה מונפקת על ידי רשם החברות כמפורט לעיל .
6. בעלי המניות מתכנסים באסיפה כללית ראשונה ובוחרים מנהלים לחברה.
7. בישיבה הראשונה של מנהלי החברה נקבעים מורשי החתימה בשם החברה אשר מוסמכים על ידי חתימתם בצרוף חותמת החברה, לפעול כל פעולה בשמה של החברה.
במהלך פעילותה של החברה כל שינוי בתקנון מחייב כינוס של בעלי המניות

דברים שחשוב לדעת
1. בעלי השליטה יכולים להעניק לחברה הלוואת בעלים , למכור לה ציוד או נכסים והחברה תהא "חייבת " להם זאת בעתיד .
2.ניתן להקים מספר סוגי חברות בע"מ שהנפוצים בהם הם חברת יחיד (כלומר 100% שליטה לאדם אחד) או חברת שותפים (בה לכל אחד כמות מניות כפי שנכתבה בהסכם המייסדים)
3. מומלץ לבעלי השליטה לרכוש ידע פיננסי ומשפטי בקורסי העשרה כגון קורס דירקטורים וכדומה?
4. החל בשנת 2017 נכנסו שינויים בנושא חישוב המס כאשר נוספו "מבחנים" לחיושב המס בהם יתחשבו בחברה כחברה בע"מ או המס יחושב כאילו הבעלים "יעוסק מורשה"
לכן גדלה החישבות להיוועצות עם רואה חשבון.
5. בעל שליטה יכול לבצע את המהלכים הבאים על מנת לתגמל את עצמו :
א. להוציא לעצמו משכורת ,להעניק לעצמו הטבות פנסיוניות, רכב צמוד והטבות רווחה כמו לכל עובד שכיר בתנאי שהוא אכן תורם לתפעולה השוטף של החברה .
ב. לממן לעצמו השתלמויות וכנסים בארץ ובחו"ל כנציג החברה
ג. למשוך לעצמו דיווידנדים בכפוף לתנאי המיסוי הקיימים.


לסיכום
חברה בע"מ היא דרך התאגדות שנותנת מענה מצוין לשני תחומים :
תכנון /מקלט מס -תשלום של 25% מס בלבד וללא צורך בתשלומי בטוח לאומי ,מס בריאות וכדומה כל עוד הרווחים נותרו בחברה
הגנה משפטית -בהנחה שבעלי שליטה נקלעו לבעיה בתום לב ונקטו מראש את כל הצעדים המקובלים בשוק העסקי לשמור על הלקוחות והספקים

עניינית
על מנת לבחור בסוג התאגדות זה צריכים להבשיל מספר תנאים ביניהם מחזורים משמעותיים שמאפשרים תשלומים נלווים וכן יחסכו תשלומי מס
או לסירוגין סוג עיסוק מורכב משפטית או בטיחותית שמעניק לבעלים סוג של הגנה מפני תביעות .

לכן הערכת המצב נכון שתתקבל בהיוועצות על רואה חשבון בראיית "סוף מעשה במחשבה תחילה"

בהצלחה
מאמר מערכת בסיוע רואה חשבון יוסי סרנגה ,לשעבר רמ"ד חישובי פרישה במופת ורואה חשבון מוסמך לייעץ לפורשי צה"ל במסגרת וואצ'ר רואה חשבון
לתיאום יעוץ פנה כאן! 

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

פוסטים נוספים

בלוג

CV (קורות חיים) ב360 מעלות

כידוע מידי חמישי מזה כמעט 12 שנים אני מקיים יום קבלה בקהילה ללא עלות, באהבה וכמה פעמים שכל אחד/אחת צריכיםהפורש/ת הצעיר/ותיק יכולים לבחור האם ירצו

קרא עוד »
×