מה דעתך על תוכנית "נטו לעצמאי" ?

מה דעתך על תוכנית "נטו לעצמאי" ? (על משקל "נטו למשפחה")
עולם העצמאים אינו פשוט מחד, מאידך הוא מאפשר ליזמים וחולמים לעשות את העולם לטוב יותר, טכנולוגי יותר ועוד ..


בפתח דבריי אומר, שההקבלות לזכויות השכיר, אין בהן ציפייה, שהמדינה תעניק לעצמאי כספים מהקופה, אלא, שתכיר בזכויותיו הבסיסות כאדם וכאזרח (תמיד אבקש רק זכויות מינימליות – המינימום שמקבל העובד הכי פשוט)
כאשר הן מגולמות לערך נקודות זיכוי (שפה אחידה של אנשי מיסוי), ורק אם הרווחתי את לחמי כעצמאי ויש הוכחה לעסק חי נושם ובועט.
בישראל, המדינה שמחה מאוד על ההצלחות, ורשות המיסים בכל שנה שיש בה מצרף "אקזיטים", מודיעה על עודפי גבייה; נתון שמעורר מיד את ההסתדרות לדרישות שכר והטבות נוספות לעובדים השכירים.
מאמר זה אינו פוליטי, אך נודה על האמת – העצמאים אינם מאוגדים ובטח אינם מהווים מאגר קבלני של קולות ביום הבחירות ולכן גם אינם זוכים לתשומת לב מתאימה.
בהתאם לאמור לעיל, לצערנו, מרבית שרי האוצר פשוט "דילגו" על העצמאים וצרכיהם, ומכאן גם הסיבה ש92% מהעסקים הקטנים אינם שורדים את השנתיים הראשונות.
נקודת אור אחת (הגם שאינה מלאה) האירה בתקופת יאיר לפיד כשר אוצר: סוף סוף המדינה הכירה בזכותו של העצמאי להעסיק חוקית את העובד החשוב ביותר בחייו, הנאמן לו ביותר, אשר תמיד עבד ללא תמורה – והוא כמובן – בן או בת הזוג.
עד תקופת לפיד כשר אוצר בן/בת הזוג עבד בחינם אצל בן הזוג העצמאי (או שבשיטת "הקומבינה" לפיה היה צריך העצמאי לשלם עמלה מתוך הרווח שלו לחברת כוח אדם על הזכות לאפשר לאשתו לעזור לו).
לפיד שינה זאת באופן חלקי כך שזה מוגבל לשכר מינימום, כי "נערי האוצר" לא אפשרו לו דרגת חופש גדולה יותר – מילים אחרות גם כיום בן/בת הזוג לא יכולים לקבל שכר מנהלים ותנאים נוספים.
טרם שאעמיק, חשוב לי להדגיש שוב :
אני מבין לגמרי את התפיסה של ניהול סיכונים בעולם פתוח ובהחלט מקובל שהעצמאי ייקח אחריות על החלטתו לוותר על ביטחון תעסוקתי, הטבות, תנאים ופנסיה שהרי זה מחיר ההחלטה ואם יצליח יהפוך לבעל משאבים ונכסים ששכיר יכול רק לחלום עליהם.
ועם זאת, אינני חושב שהוא, בשם "עיקרון היזמות", צריך לוותר על זכויות בסיסיות של אזרח ואדם.

מאידך, ישנן זכויות בסיסיות בעיני, אותן המדינה צריכה לקחת בחשבון, ואולי אחד הפוליטיקאים ידאג לשלב זאת במצע שלו ואף יתחייב לבצע זאת מידית עם כניסתו לתפקיד (למקרה שהממשלה תיפול תוך שנתיים)

דוגמאות שאני יכול לחשוב עליהם ולהציע כבסיס למצע בנושא עצמאים:
1. פנסיה – רק לאחרונה חוקק החוק המכיר בחלק מההפקדה לפנסיה כהוצאה מוכרת אבל עם מגבלות רבות ומסורבלות. וגם הפתעה "נעימה" אשר מעקרת את הרעיון הסוציאלי מעיקרו:עצמאי אשר אינו מרוויח דיו ולא הפקיד לקרן פנסיה חובה – ייקנס!

2. ימי חופשה- לשכיר ישנם עד 30 ימי חופשה (תלוי היכן הוא עובד ומה החוזה שלו מקנה לו).
לעצמאי כל יום חופשה הוא אקסטרה שלצידו הפסד הכנסה ודאי.
ראו ערך חגים, גשרים, חופשות בית ספר הנקראים בשפה העסקית "עונת המלפפונים", כלומר, הכנסות העסקים יורדות משמעותית – חלקם אפילו לא רואים לקוח אחד.
כמובן אין ציפייה שהמדינה תממן לעצמאי ימי חופשה, אבל אם המינימום בחוק הוא 12 ימים לשנה אנא יתכבד המחוקק לגלם 12 ימי חופשה לפי שכר מינימום ברכיב של הוצאה מוכרת. וכן על אותו משקל עוד ימים שמקבל עובד ממוצע א. ימי מחלה עד 30 בשנה ב. ימי היעדרות בתשלום ללא מחלה ג. ימי בחירה מבין כמה חגים

3. שעות נוספות לשכיר פיצוי 125%- 175% – לא ולא, איני חושב שעצמאי זכאי לכך כי כאן הוא עושה לביתו ובכך המחוקק צודק.

4. ביטוח לאומי- בעוד עצמאי מגיע לתקרה של 16% ביטוח לאומי, (עובד ממוצע משלם כ 3.5% בלבד) הוא גם האחרון בשרשרת המזון החברתית ליהנות מהקופה הציבורית. אינו מקבל פיצוי, לא שיפוי, לא ימי מחלה, לא דמי אבטלה ,לא קצבת זקנה מוגדלת, ואם במקרה גם העסק שלו בקשיים והוא נקרא למילואים אז העסק יקרוס ובמקביל התגמול שיקבל יהא תעריף מינימום של 240 שקל ליום מילואים (בעוד שכיר מקבל תגמול מלא על שכרו)
מילים אחרות- אין ציפייה לעצמאי לקבל את התקרה אלא רק את המינימום מגולם לנקודות זיכוי .
וכמובן שאם העסק נסגר ורואה החשבון יכול להציג שלא עקב רשלנות חובה על המדינה להכיר לפחות חצי שנה אבטלה לעצמאי שחייו נהרסו –גם אם החישוב יהא לפי שכר מינימום.

5.כלכלה/אש"ל- עובדים שכירים זוכים לארוחות חינם /מסובסדות במקום העבודה ולאחרונה אף נחקק חוק המסבסד משמעותית ארוחות לעובדי מדינה כך שישלמו רק 4.2 ₪ לארוחה במקום 21 ₪
אז מה שאני מציע הוא שרשות המיסים תכיר את זכותו של עצמאי להתכלכל במהלך יום עבודה מפרך גם אם יוכר סכום מינימלי כמו שמשלם עובד מדינה עבור ארוחתו .
מילים אחרות יוכר לעצמאי רק ההפרש של 16.8 ₪ ליום כלכלה לפי 5 ימים בשבוע (כך שגם העצמאי יספוג על עצמו את ה 4.2 ₪ שמשלם עובד המדינה כדי להשוות זכויות אזרחיות)

6. ביגוד- בעוד שכיר מקבל הוצאות ביגוד (בין אם קנה בפועל או לא קנה) העצמאי אינו זכאי להוצאות ביגוד אלא אם רכש ביגוד שיש עליו לוגו (מדים עסקיים) כלומר אם אתה עוסק במקצוע חופשי ואינך עורך דין שקונה גלימה ההוצאה אינה מוכרת כלל
(גם אם יש בידך חשבונית עם הוכחת קניה).
סכום הזכאות לקצבת ביגוד במגזר ציבורי נע בין 1498 ש"ח לבין 2091 ש"ח .
אם המחוקק יאשר לעצמאי קיזוז הוצאות עד תקרה של המינימום לו זכאי עובד ציבור דיינו!
(כמובן בתמורה להוכחת קניה)

7. דמי הבראה – גובה דמי ההבראה ליום הוא 421 ש"ח במגזר הציבורי ו 378 ש"ח במגזר הפרטי כפול ימי זכאות לפני ותק (5-10 ימים)
העצמאי אינו זכאי לדמי הבראה, אולי הסיבה כי המחוקק בטוח שהוא אמור לעבוד 366 ימים בשנה אבל גם הוא זקוק למנוחה, וגם ילדיו זכאים ליהנות מזמן איכות אתו .
אז כמובן שאין ציפייה שהמדינה תממן זאת לעצמאי כמו לשכיר אבל סביר שהערך יגלם זאת לנקודות זיכוי במס באותו ערך מופחת של המגזר הפרטי וגם כאן נבקש רק את המינימום שזכאי לו עובד (5 ימים).

8. קרן השתלמות- גילוי נאות לעצמאי יש תקרה גבוהה יותר ושכיר מקבל השתתפות מהמדינה/מעסיק על פי שכרו עד תקרה.
עם זאת העצמאי משלם הכול מתוך הכנסתו אם הצליח לעמוד ביעדיו העסקיים וההכרה היא חלקית עד תקרה של כ 11700 ₪ .
על אותו עקרון של מימון 25% מהפקדה על ידי המדינה "כמתנה" לעובד, הצעתי היא שהמדינה תכיר ב25% בהם היא משתתפת בקרן השתלמות של שכיר, כלומר, לא תגביל את ההפקדה המזכה במס, אלא תאפשר הכרה בכל תקרת הסכום של 18270 ₪ כהוצאה מוכרת.

לסיכום
ניסיתי לסקור על "קצה המזלג" בלבד, את ההטבות המרכזיות המוענקות לשכיר, אשר לדעתי ניתן להסתמך עליהם בבואו של המחוקק ל"שפר עמדות" לטובת העצמאי הקטן.
ברור לי, שעצמאי הבוחר לצאת לחופשי, לוקח "סיכון מחושב" ואינו שכיר, לטוב או לרע, ולכן גם אינו זכאי לתקרת ההטבות (למרות שהוא משלם הרבה יותר לקופת המדינה מהשכיר וסך השכירים במשק מהווים 50% מהתל"ג).
עם זאת, לא הגיוני ולא סביר שלא יקבל הכרה בזכויות בסיסיות שלו כאדם במדינה מתוקנת בה הוא נושא בחובות אזרחיות ותשלומי מס כמו כולם.
סביר שעצמאי יהא זכאי לאכול במסגרת יום העבודה, סביר שיוכל לנוח ביום מחלה כדי לחזור לבריאות תקינה, סביר גם שיוכל לבלות מעת לעת עם ילדיו,
ואף יחדש את מלתחתו כאשר ייצוגיות היא חלק מן הנדרש לביצוע מכירות וחתימת עסקאות.

אלה חלק מאתגרים של העצמאים.
בחלק מהמקרים יש לנו פתרונות חכמים אבל בחלקן יש להמתין לשר כלכלה שייטיב בחוק.

תרגיש/י חופשי לפנות ולשאול והיכן שנוכל לסייע – נסייע בשמחה
למידע כל קורס "יזמות וחשיבה עסקית פנה כאן 
למפגש אישי ללא עלות עם מנכ"ל ביטחונט – פנה כאן! 

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

פוסטים נוספים

בלוג

CV (קורות חיים) ב360 מעלות

כידוע מידי חמישי מזה כמעט 12 שנים אני מקיים יום קבלה בקהילה ללא עלות, באהבה וכמה פעמים שכל אחד/אחת צריכיםהפורש/ת הצעיר/ותיק יכולים לבחור האם ירצו

קרא עוד »
×