מדיניות הISO והרלוונטיות הבינלאומית

בטרם ניכנס לעובי הקורה וננסה לבחון מה היא מדיניות ה ISO בכלל ומה היא מידת הרלוונטיות הבינלאומית שלו בכלל, או במילים אחרות ISO מהיכן ולאן, ננסה תחילה להבין על קצה המזלג מה זה ISO (מאמר מורחב בנושא יפורסם במועד מאוחר יותר). מה זה ISO International Standard Organization ) )
•ISO – בניגוד לתפיסה המוטעית ISO הוא ארגון בינלאומי שמרכזו בשוויץ, הארגון חברים כ- 160 מדינות כשהמטרה שהציב לעצמו הארגון בתחילת הדרך הייתה לפתח ולהטמיע תקני איכות אחידים בכל המדינות ברחבי העולם ובפרט באלו החברות בו. הארגון קיים כבר עשרות שנים ונציגו בישראל הוא מכון התקנים הישראלי.

בתחילת דרכו התמקד הארגון בעיקר בתקני איכות למוצרים ועם השנים הלך והתפתח לתחומים נוספים (רפואה, חלל, איכות הסביבה וכד'). כיום, כל חברה מסחרית ידועה אשר פונה לארגון אחר ומבקשת לרכוש מוצרים תציב כתנאי הכרחי את התאמת החברה המוכרת והתאמת מוצריה לתקני ISO בהתאם לתחום המדובר. נקודת המוצא של חברות אשר מעמידות תנאים היא שמוצר אשר נושא תו-תקן של ISO הוא מוצר העונה, לכל הפחות, על דרישות האיכות הבסיסיות.
•כיום, מליוני עובדים,בכל רחבי העולם,תחת מטריית ה-ISO וחדירתו לשוק מעמיקה ומתרחבת כל הזמן.

אם כך, מה היא רלוונטיות גלובאלית ?
התשובה הקצרה והפשוטה היא : שאיפה להשגת פתרון ייחודי.
או המילים אחרות "המאפיין הנדרש של תקן בינלאומי הוא כי ניתן להשתמש בו / כפי שהוא מיושם באופן נרחב ככל האפשר על ידי התעשיות המושפעות מהתקן ובעלי עניין אחרים בשווקים ברחבי העולם" במהלך שיחת ועידה לפני כמה שנים, נמסר כי מספר התקנים הבינלאומי להתמודדות עם ארגונומיה לא היו מתאימים לשימוש בדרום מזרח אסיה, כי התקנים הבינלאומיים התבססו על פרמטרי אנתרופומטריי המתאימה רק לאוכלוסיות באירופה ובצפון אמריקה.

לאחר דיונים יסודיים דיונים בנושא, אישרה בשנת 2003 מועצת המנהלים טכניים (TMB = Technical Management Board ) של קבוצת ISO (ISO TMB) החלטה אשר נתנה הגדרה של שייכות עולמית. TMB הגדיר שייכות גלובאלית ככזו "האופיינית הנדרשת של תקן בינלאומי כי ניתן להשתמש בו / כפי שמיושם באופן נרחב ככל האפשר על ידי התעשיות מושפעות ובעלי עניין אחרים בשווקים ברחבי העולם".
זהו מאפיין העל של סטנדרטים, שמועצת המנהלים הטכניים (TMB ) של ISO מיישמת דרך הצגה של איזונים מסוימים בתוך תהליך הפיתוח. המטרה היא בסופו של דבר לשפר את השימוש ואת התחולה וכתוצאה מכך תקני ה – ISO יובילו בשוקי העולם.
בהצהרת המדיניות של מועצת מנהלים הטכניים (TMB) של ISO, לפיה עולה כי "את המצב ואת המשמעות של תקן בינלאומי יכובדו". זה מזכיר כי המטרה הראשונה העדיפה ביותר של כל מאמץ תקינה הוא לפתח פתרון בינלאומי יחיד לבעיה.
עקרונות המדיניות העולמית של TMB ISO עולות בקנה מידה אחד עם עקרונות ארגון הסחר העולמי ויחד, על מנת להבטיח את מימוש תקני ISO , הם יצאו יחדיו עם הנחיות על ליישום עקרונות אלו :
v להגיב ביעילות לדרישות הרגולציה העולמית, צורכי השוק וההתפתחויות המדעיות / הטכניות.
v לא לעוות את השווקים, גם אם יש השפעות שליליות על תחרות הוגנת.
v לא לחנוק חדשנות או פיתוח טכנולוגי.
v לא לתת עדיפות לדרישות של מדינות או אזורים ספציפיים.
v מבוסס ביצועים ולא עיצוב כללי.

למה הרלוונטיות הגלובאלית חשובה ?
מאז 1980 חל גידול עצום ויש האומרים הגדולה ביותר בהיסטוריה בסחר הבינלאומי. בתקופה זו חל גידול בסחר הבינלאומי מ – 2 ביליון דולר בשנת 1980 ל – 6.5 ביליון דולר בשנת 2000. כמו כן, היו כאלו אשר הזהירו כי יתכן והיתרונות של הסחר הבינלאומי נפרצו/נוצלו על ידי יוזמות אזוריות כמו אלו אשר נרדפו על ידי האיחוד האירופאי (APEC = Asia-Pacific Economic Co-operation ) במצב זה יש לזכור כי ארגון ISO הפיץ במהלך 59 שנות קיומו כ – 15,600 תקנים והוראות שונות מחד ומאידך בהתחשב בעובדה שבפרק זמן מסויים בהיסטוריה של ארגון ISO היו חברות רק 20 מדינות האיחוד האירופי, APEC …נשאלה השאלה כמה מהם באמת רלוונטיים ברחבי העולם ? וכמה התקן יכול לשמש , במיוחד במדינות המתפתחות ? הרלוונטיות הגלובאלית ו WTO (WORLD TRADE ORGANIZATION ) .
על מנת לשרת את האינטרסים של ארגון הסחר העולמי בהנחיית הסחר הבינלאומי ולמנוע מחסומי סחר מיותרים, בסטנדרטים בינלאומיים הנהלים המופצים צריכים להיות רלוונטיים במספר נושאים:
v ביעילות להיענות לצרכים רגולטוריים בשוק
v להגיב להתפתחות המדע והטכנולוגיה במדינות שונות
v לא להחניק לפיתוח חדשנות טכנולוגית
v לא לתת עדיפות המאפיינים או דרישות של מדינות או אזורים ספציפיים כאשר צרכים שונים או
v אינטרסים קיימים במדינות או אזורים אחרים
v להיות ביצועים מבוססי נתונים ולא מבוסס על עיצוב או מאפיינים תיאוריים
v לא לעוות את השוק העולמי
v אין השפעות שליליות על תחרות הוגנת

היווצרות של ה-WT O (אירגון הסחר הבינלאומי) וכן אימוץ החברים ב-WTO , יצא מתוך הנחה כי חובה על ISO להבטיח שהסטנדרטים הבינלאומיים שהיא מפתחת, מאמצת ומפרסם הם רלונטיים מבחינה גלובלית וכן לוודא כי טכנית לא נוצרים לאור התקנים והנהלים, חסמים בהסכמי הסחר (TBT/WTO ) וכן כדי לשרת את האינטרסים של חברות ה-WTO בהנחיית הסחר הבינלאומי ולמנוע מחסומי סחר מיותרים, רלוונטי ביעילות להיענות לצרכים של הרגולציה בשוק, כמו גם התפתחויות מדעיות וטכנולוגיות במדינות שונות.

אסור שהתקנים והנהלים יעוותו את השוק העולמי, תוך השפעות שליליות על תחרות הוגנת, או לחנוק חדשנות ופיתוח טכנולוגי. בנוסף, הם לא צריכים לתת עדיפות למאפיינים או דרישות של מדינות או אזורים ספציפיים כאשר הצרכים שונים או אינטרסים קיימים במדינות או אזורים אחרים. במידת האפשר, סטנדרטים בינלאומיים יהיו מבוססים על ביצועים מדידים ולא מבוסס על מאפייני העיצוב או תיאורי.

מי צריך להיות מודע למדיניות זו ?
הגופים המציעים תהליכים או פריטי עבודה חדשים. ועדת ISO , מזכירות, נציגי הגורמים השונים, מומחים בתחום המוצע ומועצת המנהליים הטכניים (TMB)

המטרות העיקריות של מדיניות חדשה זו הם:
v הגופים מציעים פריטי עבודה חדשים;
v ועדת ISO ומזכירות האחראית על הניהול ועל התקדמות תוכניות העבודה שלהם;
vנציגי הוועדות ISO ועדות הצגת עמדות לאומיות בנושאים המבקשים להבטיח את הסטנדרטים הם תומכים רלוונטיות ארצם, האזור שלהם בשוק הגלובלי;
vמומחי קבוצת העבודה בוועדות ISO על מנת להבטיח כי הטקסט המוצע ברמת הטיוטה יש תחולה ברחבי העולם ורואה דרישות מבוסס ביצועים לעומת מאפייני העיצוב;TMB עצמה לפקח ולנקוט פעולה על יישום של מדיניות.

כיצד אפשר להגיע שייכות העולמי? וכיצד ניתן לקבוע את הגורמים המשפיעים שייכות העולמי ?

להעריך את ההיתכנות של שייכות העולמי:
v שלב ראשון תבדק היתכנות המחקר לפני השקת הצעה חדשה (NP) בהצבעה
v כאשר ההצבעה על NP תבדוק בעיקר את:
v צרכי שוק מוכרים
v אין מכשולים פוטנציאליים לפיתוח תקן רלוונטי גלובלי

הוועדות יכולות רק להבטיח את הרלוונטיות הגלובלית של התקנים הבינלאומי שהם מייצרים רק אם הם מודעים כי לגורמים שונים יש את ההשפעה הגדולה ביותר על יישומן. מועצת המנהלים הטכניים (TMB) רואה את תגובות חברי ISO כהשתתפות פעילה וחיונית כדי לגלות באילו מדינות יש מגבלה בשימוש בתקנים מסויימים ומדוע. לשם כך, הקימה מועצת המנהלים הטכניים (TMB) מערכת סקירה שיטתית הראשון של תקן ISO לפיה הסקירה תתבצע בין כל חברי ISO 3 שנים מיום פרסומו של תקן כלשהו. המטרה היא לקבוע את רמת השימוש ולנסות לגלות מה השינויים הדרושים על מנת שהתקן מיושם במדינות שעדיין לא אימצו את התקן ולא הכניסו אותו לשימוש רגיל.

בנוסף, ועדות ISO מוזמנים לעיין במסמך פרופילים ספציפיים שלהם בשוק ואת הצרכים של התוכניות העסקיות שלהם. אלה עשויים אם כן לשמש נקודת התייחסות חשובה עבור עבודתם בעת פיתוח דרישות עתידיות, כתובת להתפתח עם הבדלי השוק החיוניים כדי לפתח באמת תקני ISO רלוונטיים ברחבי העולם.

הוועדות יכולות לוודא רק את הרלוונטיות הגלובלית של הסטנדרטים הבין לאומיים אשר הם הפיקו אם הם היו מודעים לפקטורים שלהם יש השפעה גדולה על יישום התהליכים ולכן בפגישת מועצת המנהלים הטכניים (TMB ) המליצה הוועדה : בהינתן מגוון של גישות לאמץ וליישם סטנדרטים ברחבי העולם, בתעשייה יש אפשרויות ועלול להיווצר מצב שבו הלקוח יחפש במקום אחר הסטנדרטים עדיפים המתאימים לצרכים שלו , ובכך נפגעת השייכות והשימוש בתקן ISO בקנה מידה עולמי לכן צריכות ועדות ISO לקבוע, בתחילת הפרויקט:

v הצגת פתרון אחד בינלאומי ייחודי בכל הוראות האפשריים שלה תוך בדיקת הרלוונטיות העולמית ותקן ISO ?
v האם הרלוונטיות הגלובלית של תקן ISO מציג פתרון בין לאומי ייחודי ויחיד בתוך כל ההוראות האפשריות ?
v האם תקן ISO מציג אופציות באמצעות ההוראות הספציפיות כך שיתאימו לשינויים מעשיים בשווקים קיימים ולגיטמיים ?

כיצד אפשר להגיע שייכות העולמי? קבל את המחויבות של כל הצדדים מעוניינים מלכתחילה! … ואת השתתפותם
v יצרנים
v משתמשים
v מבחן בתים והערכה מפעילי קונפורמיות
v הרגולטורים
v שותפים כלכליים וחברתית
v פיתוח במדינות מתפתחות

לכן לפני תחילת כל עבודה:
הוועדות צריכות לברר את ההיתכנות של התקן הבינלאומי ולהכין הכנת לרלוונטיות גלובלי לפני העבודה שמתוכננת להיעשות.
כאשר ההצעה אושרה בהצבעה על ידי הגופים החברים ( NP), הם למעשהמאשרים כי:
v הם מסכימים שיש צורך בשוק עבור תקן בינלאומי בנושא המוצע,
v הם מודעים ללא גורמים המונעיםת את התפתחות רלוונטית בעולם תקן בינלאומי.
v את הצורך במחויבות של כל בעלי העניין לפני העבודה. לא רק זה, אלא גם את השתתפותם.

כיצד אפשר להגיע שייכות העולמי?
v ברמה של ממשלות לדרישות ולסטנדרטים
v הרמוניזציה של שיתוף פעולה מחוץ ובתוך ISO

מדיניות הISO והרלוונטיות הבינלאומית- 521 תמונה

זוכרים כי בוועדות מסוימות, תקנים לא קיימים בחלל ריק אלא בסביבה המשפטית, זה הכרחי כי העבודת הסטנדרטים לוקחת בחשבון של תקנות. זה נכון במיוחד בחלק של Tata Consultancy Services (TCS),
שבו יש צורך גדול לשקול אם קיימות תקנות איזוריות לעבודה.

כיצד אפשר להגיע שייכות העולמי?
v עיקרון זה מחזק את את תקן ISO / IEC הנחיות לניסוח תקנים בינלאומיים בעקבות הדרישות הקיימות בהסכם עם ארגון הסחר בין לאומי (WORLD TRADE ORGANIZATION = WTO ) בדבר מחסומים טכניים לסחר.
השימוש בדרישות מבוססות ביצועים, לעומת דרישות עיצוב ספציפיים, עלול מטבעו לשפר את הקבילות הגלובלית של כתקן ISO.
v חדשנות וקידום ניתנים לעיכוב כאשר הקריטריוני התכנון "נעולים" לתוך סטנדרטים עד הגרסה הבאה של התקנים. זה לא אומר שקריטריוני התכנון יהיו אסורים, על פי תקני ISO. ייתכנו מקרים שבהם הכללת דרישות
התכנון של הוראות מסוימות במסגרת רגילה המבוססת על עשייה מתאים ומיושם באופן אוניברסלי.
v כאמור, עדיפות תינתן על פי ביצועים ולא סטנדרטים כללים כפי שהוכר על ידי TMB בהצהרת המדיניות שלה, המסר ברור.
אנחנו צריכים ללכת את המסלול ביצועים ולא לכתוב תקנים כללים. זה בעצם ליישר קו אחד עם נספח 3 של ההסכם WTO/TBT.

TCS מצליח במיוחד "במרדף" אחרי סטנדרטים האופקיים אשר הובילו להורדת הסכסוכים המסחריים. תחת גישה זו הוועדה המודאגת חייב להבטיח שהתקן הבינלאומי מספק את הדרישות המבוססות על ביצועים ולא יכול להיחשב כ"קליפה ריקה ".
לאור ההבדלים הקיימים בשווקים הלגימיטיים, תקן בינלאומי עשוי לעבור תהליך אבולוציוני, כאשר המטרה האולטימטיבית היא להתפרסם, בשלב מאוחר יותר כתקן בינלאומי המציג פתרון אחד ייחודי בכל הוראותיה. ישנן מספר דרכים בהם זה עשוי להתרחש.

כדאי לזכור כי תקן ISO / IEC מתיר פתרונות מתחרים כדי להתקיים בתוצרי ביניים כאלה ואחרים, אך הם אינם מורשים להתנגש עם סטנדרטים בינלאומיים.
הוסכם, כי במקרים בהם השיטות הן כאלה של סטנדרטים ארציים ואזוריים שונים, ואין סיכוי מיידי להגיע להסכם על תקן בינלאומי, כי אז הפתרונות הלאומיים והאזוריים יפורסמו כתוצרי ביניים.
הוועדה ממליצה לפרסם בארגון ISO תוצרי ביניים המתייחסים להיבטים ייחודיים אזוריים או לאומיים לתקנים אזוריים או לאומיים בהתאמה כי הכתובת אותם היבטים, ובכך "יקוטלגו" הבדלי התקנים.

אפשרויות
v אפשרויות – שקול תהליך אבולוציוני ל"קיטלוג" הבדלים בשוק מכיווןן שהם יתפתחו עם הזמן.
v יש בהחלט צורך להיות גמישים בגישה שלנו. "גודל אחד" לא מתאים לכל. במקרים מסוימים, פתרונות שונים עשויים להתקיים ולפגוש בשווקים באזורים שונים ומדינות שונות.
עם זאת, לאורך זמן, גורמים כגון גלובליזציה גדלה צריכה למזער את ההבדלים האלה, ובסופו של דבר יתפתחו גישות מקומיות יותר לשוק יחיד. לדוגמה, פשוט באמצעות
פתרון בתוך תקן ISO הנכונה רק לאזור אחד (אך לא לאחרים) לא בכוח השווקים יתפתחו ויגדלו ביחד.
v התקן הבינלאומי עבור השוק העולמי אינו בר השגה מלכתחילה, הוועדה ממליצה לפרסם תקן המבוסס על ביצועים ונתמך על ידי סטנדרטים אזוריים או לאומיים.
אם התכנון מתבצע באמצעות תקן לאומי או אזורי תמיכה כגון תקן בינלאומי, התכנון ייחשב ככזה שמספק את דרישות הביצועים של התקן הבינלאומי.
v הוועדות עשויות אף ליצור אופציות שונות להוראות וזאת בשל שוק שהוא שוק דינמי ובעל הבדלים וזאת מתוך תובנה שהגישה לקטלוג הארצי/מקומי או איזורי לא יתאפשר.
TMBv מצפה שדרישות היחיד, המבוסס על הביצועים הנדרשים יכלול את רוב התקן הסטנדרטי וכך רוב האופציות יפצו רק על דרישות מינוריות להתאמה לתקן הסטנדרטי.
אפשרויות אלה עשויות להיות מוצגות בסעיפים מקבילים בסעיף הראשי של התקן הסטנדרטי, בנספחים או משנה חלקים.

יצוין כי ככל שהזמן חולף חלק מן השוני בין השווקים ישקף לעיתים הבדלים חיוניים שהם פחות נתונים לשינויים. קיימת הסכמה בקרב ISO/TMB שהיא הסכמה בינלאומית על רבות מההוראות אשר אפשר שיכללו בתקן הבינלאומי אשר מבוסס על הביצועים הנדרשים. כאשר הוועדה מסכימה כי אפשרויות צריכים להיות מוצגים על הוראות ספציפיות של התקן הבינלאומי, מספר האפשרויות צריך להיות כמה שיותר. הכוונה היא ללכוד ולהתאים את דינמיקת השוק, ולא את ההבדלים האזוריים או הלאומיים. כמו שהשוק עלול לחצות גבולות או מספר מדינות, איחוד של הדינמיקה בשוק רצוי ויפחית את היתירות במסמך ובלבול בשימוש בו.

במשך הזמן, האבולוציה בשוק תאפשר יצירת שוק גלובלי אחד. בדרך זו, גישה זו תתרום במאמץ המחויבות המתמשכת ועל ידי פעילות הוועדה לתקן בינלאומי אחד נקבל פתרון למצב ייחודי זה ונביא למצב לפיו כל האפשרויות זוכות ליחס שווה.

הבדלים חיוניים
להחיל כללים להתמודדות עם ההבדלים המהותיים
ההבדלים המהותיים העולים בקנה אחד עם נספח 3 של הסכם WTO בדבר מחסומים טכניים לסחר יכולים להכלל בתקן הבין לאומי תחת כללים ספציפיים.
הבדלים כאלה אינם מתפתחים הרבה יותר לאורך זמן ולכן ההזדמנות עבור הוועדות ליצור הרמוניה או לפתח פתרון יחיד היא מוגבלת מאוד.
1.הבדלים חיוניים:
ככלל, ההבדלים המהותיים יפורטו בהקשר של התנאים הספציפיים שהופכים אותן לפי הצורך (למשל במדינות שבהן אספקת החשמל היא 60Hz,
באזורים בהם הטמפרטורה הממוצעת ביום היא פחות מ • x, במדינות טרופיות וכו '.) במקום לבצע הוראות ספציפיות מדינות בפרט.
2.מציע את ההכללה של הבדלים מהותיים תקני ISO:
כל ההצעות המשפות הבדלים מהותיים בסטנדרטים בינלאומיים חייב להיות המבוקש על ידי חבר, ובקשה זו חייבת להיות מוצגת בפני חברי הוועדה לאישור.
כל הצעה עבור הבדלים מהותיים בדרישות, לרבות הצדקה טכנית של השוק שלה, תוגש בשלב המוקדם ביותר האפשרי (NWIP) ולכל המאוחר בשלב תקליטור, עבור הכללה ב – DIS.
3. ההצבעה על תקן המכיל הבדלים מהותיים:
ב – FDIS חברי ISO לא יעלו על את ההבדל המהותי עצמו כסיבה היחידה להצבעה שלילית.
4. מציע הבדלים מהותיים קיימים תקנים:
חברי ה – P יכולים לשלוח הצעות עבור הבדלים מהותיים אלו בסטנדרטים הקיימים, עם צידוק,
אל מזכירות ה – SC/TC לשיקול על ידי הוועדה.
5. בעיות יישום:
על וועדת TMB לפקח על יישום, לבדוק את הליך לאחר שנתיים, לתקשר את המדיניות ולספק
הכשרה על שייכות העולמי.

 

על המחבר:
מר דני שמעוני בעל תואר BA בכלכלה MA במנהל עסקים ו MA במדעי המדינה. כלכלן ומומחה בתחום האסטרטגיה והניהול המודרני,מנכ"ל חברת ש.י.ר.א – נתי בע"מ החברה מציעה שירותי ייעוץ,
תמיכה וליווי פיננסי רב מימדי לפרט בתחומי הנד"לן,השקעות וכלכלת משפחה ומנכ"ל משותף בחברת "עוצמות בע"מ", חברה העוסקת בהעצמת חברות בתחומי התכנון האסטרטגי, הניהול והייעוץ הפיננסי.

הערה : ניתן להעתיק מאמר זה בחופשיות, ובתנאי שהמאמר מועתק בשלמותו, כולל המידע על הכותב והקישורים לאתר המקור: www.shiranati.com

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

פוסטים נוספים

בלוג

CV (קורות חיים) ב360 מעלות

כידוע מידי חמישי מזה כמעט 12 שנים אני מקיים יום קבלה בקהילה ללא עלות, באהבה וכמה פעמים שכל אחד/אחת צריכיםהפורש/ת הצעיר/ותיק יכולים לבחור האם ירצו

קרא עוד »
×