משעמם אבל שווה הרבה כסף – תיקון 190

"תיקון 190 לפקודת מס הכנסה" כותרת משעממת ומפחידה המסתירה בתוכה אוצר של ממש עבור הפורשים מעל גיל 60

תיקון 190 -רקע
האוצר מבקש להגדיל את החיסכון לטווח ארוך של הגמלאים כדי לחזק את האיתנות הפיננסית שלהם. בשנת 2012 חל תיקון לפקודת מס הכנסה המגדיל את הפטור על הקצבאות המוכרות ובנוסף מאפשר להפקיד כספים ששולם עליהם מס לקופת גמל וליהנות מהיתרונות הבאים: הורשה בין דורית, מקלט מס, ותיבת אוצר

• הורשת הכסף והעברתו לדור הבא דרך קופת גמל משתלמת הרבה יותר. אם החוסך הלך לעולמו לפני גיל 75, יורשיו יהנו מהכסף הנצבר בפטור מלא ממס.
• כאשר נפטר החוסך אחרי גיל 75 יוכלו היורשים לבחור בין תשלום מס בגובה 15% על הרווחים לבין קבלת קיצבה פטורה ממס גם בעוד 30 שנה.
• עדכון המוטבים =הזדמנות חגיגית לערוך סדר בנושא המוטבים שלרוב נקבעים בתחילת החיסכון ,אך עם השנים כל מערכות היחסים במשפחה משתנים והחוסך שוכח לעדכן בהתאמה מי יירש אותו ברבות הימים. (עדכון זה גובר על כל צוואה).

יתרונות מיסוי
העמיתים בקופות גמל נהנים מפטור מלא על רווחי הון. כלומר, בכל פעם שהם מקבלים דיבידנד (חלוקת רווחי חברה לבעלי המניות לפי שיעור החזקה יחסי), מקבלים ריבית על איגרת חוב ("קופון") או מוכרים נייר ערך ברווח, הם אינם משלמים מס רווחי הון, מה שמגדיל את פוטנציאל התשואה של קופת הגמל.
• מעבר בין מסלולי השקעה בקופת גמל אינו כרוך בתשלום מס על הרווחים שנצברו.
• דחיית המס למועד המשיכה דומה לתשואה בריבית דריבית ותגדיל משמעותית את התשואה.
• בפדיון מהקופה ישולם מס בשיעור של 15% בלבד על הרווחים שנצברו בקופה (זהו מס נומינלי לעומת המס כיום בתיקי ההשקעות של 25% ראלי על הרווח ובתקופות אינפלציה נמוכות היתרון עצום).

יתרונות השקעה
• מנהלי קופות הגמל רשאים להשקיע במגוון מכשירי השקעה, בנוסף להשקעה בניירות ערך הנסחרים בבורסה. למשל, באפשרותם להשקיע גם בנכסים לא סחירים, להשתתף בהנפקות וליהנות בהן מהנחה השמורה לגופים מוסדיים בלבד.
• בנוסף, בזכות היקף הנכסים הגדול מנהלי ההשקעות יכולים לבצע השקעה ישירה בניירות ערך בבורסות בחו"ל.
• מגוון האפשרויות העומד לרשות מנהלי ההשקעות בקופות גמל מקנה יתרון עצום בהשוואה למנהלי השקעות של מכשירים פיננסיים אחרים.

עלויות
• דמי הניהול בקופת גמל נמוכים מאשר באלטרנטיבות החיסכון הקיימות. בנוסף, קופות גמל אינן גובות מע"מ והחוסך/ת פטור/ה מעמלות בנקאיות ארכאיות, דוגמת דמי משמרת ניירות ערך.
• גם עלויות הקניה והמכירה של ניירות ערך בתוך הקופה (על ידי מנהלי ההשקעות) נמוכות מאוד (בכ- 70%!), עובדה המגדילה את תשואת הקופות באופן ישיר.

ועכשיו בפירוט
מהו טווח הגילאים בו ניתן למשוך את הכסף מקופת הגמל במסגרת תיקון 190?
בהתאם לגיל, משיכת הכסף ניתנת בשתי דרכים:
א.קצבה חודשית פטורה ממס – החל מגיל 60.
ב. משיכה הונית – בכפוף לעמידה בשני תנאים:
1. החל מגיל 60
2. קבלת קצבת פנסיה מינימלית (כ- 4,500 ש"ח) -זכרו שאם מדובר בפורשי צה"ל מרביתם מקבלים גימלה מעל סכום זה. ולכן עתידים להיות זכאים לבצע משיכה הונית לאחר גיל 60 ללא תנאי.

האם ניתן למשוך את הכסף מקופת הגמל במסגרת תיקון 190 לפני תחילת משיכת קצבת פנסיה חודשית, בהתבסס על הוכחה מקרן הפנסיה על צבירת זכות עתידית לקבלת קצבת פנסיה מינימלית? אדם שעדיין עובד אינו יכול למשוך את הכסף (בהנחה שאינו מקבל קצבה במקביל לשכר). משיכת הכסף תתאפשר רק כאשר מתחילים למשוך קצבת פנסיה חודשית. האם תשלום המס הינו בגין הרווח הנומינלי שהצטבר או בגין רווח ריאלי? בעת ביצוע משיכה הונית ינוכה מס בשיעור של 15% מהרווחים הנומינליים (מהרווחים שהצטברו). אילו מסמכים יש להמציא לקופת הגמל כדי להפקיד כסף במסגרת תיקון 190? תהליך ההפקדה פשוט ומהיר ונציג/ה בעל/ת רישיון פנסיוני מלווה אותך לאורך התהליך. נדרשת חתימה על טפסי הצטרפות והנמקה וצילום תעודת זהות. אילו מסמכים יש להמציא לקופת הגמל כדי למשוך את הכסף שלי?
כדי לבצע משיכה הונית מהקופה נדרשים:
1.טופס משיכה
2. צילום תעודת זהות
3. צילום המחאה או אישור ניהול חשבון (כדי להוכיח כי המשיכה מבוצעת לחשבון הלקוח)
4. שלושה תלושי פנסיה עוקבים (המוכיחים כי הקצבה היא מעל הסכום המינימלי)

עד 120 להורים וגם לנו אבל..מה קורה כאשר חלילה עמית/ה הולך/ת לעולמו/ה? בפטירה לפני גיל 75 – היורשים יכולים למשוך את הכסף בקופת הגמל ללא מס, גם לא על הרווחים. בפטירה מעל גיל 75 – היורשים ימשכו את הכסף לאחר תשלום מס של 15% על הרווחים. למעשה, מתייחסים לכסף בקופה כאילו העמית משך אותם יום לפני פטירתו.בנוסף, אם יורש/ת ירצו למשוך את הכסף כקצבה חודשית, לא קיימת חובת תשלום מס.(ואין דברים כארלה ..באמת שאין)

מה מיוחד דווקא בגיל השלישי? מדוע תיקון 190 רלוונטי בעיקר לגמלאים?
כסף המופקד בקופת גמל נזיל למשיכה הונית רק בשני תנאים:
1. העמית/ה הגיע/ה לגיל 60.
2. העמית/ה מקבל/ת קצבת פנסיה מינימלית של 4,500 ש"ח.זכרו שאם מדובר בפורשי צה"ל מרביתם מקבלים גימלה מעל סכום זה.
ולכן עתידים להיות זכאים לבצע משיכה הונית לאחר גיל 60 ללא תנאי.

כלומר גמלאי/ת העומדים בשני התנאים יכולים למשוך את הכסף בכל עת בה יבחרו. לכן, לגמלאי/ת מובטחת הזכות למשיכה הונית (בכפוף לעמידה בתנאי השני שכפי שציינו מרבית פורשי צה"ל עומדים בו ).

סקירה זו בעיקר מכוונת לדור ההורים או לאזרחים הותיקים שביננו, אבל גם לצעירים בני 40+ חשוב להכיר זאת עבור עצמם כאפיק חיסכון נוסף (לרבות לעצמאים כהוצאה מוכרת). לנו כפורשי צה"ל מידע זה חשוב על אחת כמה וכמה כי מרביתינו נעמוד בוודאות בשני התנאים ונוכל למשוך הכל בגיל 60 ולממן את כל החלומות שלנו.

 

אנו רואים בהמלצה על מוצר זה שליחות !!
הבנת את המוצר עזרת לתכנן ולשפר את עתיד התא המשפחתי המורחב שלך
לשאלות/בקשות וסיוע במימוש ההטבות פנה כאן ! (חברי "ביטחונט" זכאים לליווי בנושא ללא תשלום)

 

המאמר מאת גל ברודשטיין ויואב נחמני מנכ"לים משותפים ב"שחקים פלוס"

לקבלת מידע נוסף בנושא פנה כאן! 
חברי ביטחונט זכאים לעד 2 מפגשים חינם.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

פוסטים נוספים

בלוג

CV (קורות חיים) ב360 מעלות

כידוע מידי חמישי מזה כמעט 12 שנים אני מקיים יום קבלה בקהילה ללא עלות, באהבה וכמה פעמים שכל אחד/אחת צריכיםהפורש/ת הצעיר/ותיק יכולים לבחור האם ירצו

קרא עוד »