דגשים לחוזה עבודה-מה כדאי לדעת

חוזה עבודה אישי בישראל, כפוף להוראות החוק, הקובעות זכויות בסיסיות המגיעות לכל עובד ואלו הן זכויות שלא ניתנות לויתור על ידו. בנוסף, יכול עובד להיות זכאי לזכויות מכוח הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה בהתאם למקום העבודה והענף הכלכלי שלו. להלן רשימה של זכויות עובדים בסיסיות שנקבעו בחקיקת העבודה, חקיקה זו משתנה מפעם לפעם ומומלץ טרם חתימה על הסכם עבודה, לקבל ייעוץ אישי:

שכר מינימום:
מעביד חייב בתשלום שכר שלא יפחת משכר המינימום שנקבע בהתאם לחוק.

מועד תשלום השכר:
המועד האחרון לתשלום שכר חודשי הינו יום 9 לחודש בחודש העוקב.

דמי נסיעות:
מעביד חייב בהשתתפות בהוצאות דמי נסיעה של העובד למקום העבודה וחזרה, עד תקרה שעומדת היום על סך של 23.7 ₪ ליום.מותר למעביד לשלם במקום תשלום יומי, את עלות הנסיעה בכרטיס חודשי חופשי.מעביד שנותן לעובד אחזקת רכב, רכב או הסעה למקום העבודה, אינו חייב בתשלום הוצאות נסיעה.

שעות עבודה וגמול שעות נוספות:
נושא תשלום השעות הנוספות, הינו אחד הנושאים החשובים ביותר בחוזה עבודה וכדאי להסדירו מראש. ככלל, שבוע עבודה במשק עומד על 43 שעות שבועיות, כך שעובד העובד חמישה ימים בשבוע, צריך להשלים יום עבודה של כ – 8.5 שעות, לא כולל הפסקות. עבודה שלאחר שעות אלו, נחשבת כעבודה בשעות נוספות, המזכה את העובד בתשלום של  125% משכרו הרגיל עבור השעתיים הנוספות הראשונות ולא פחות מ-150% עבור השעה הנוספת השלישית ואילך.מותר למעביד, במקום לערוך חישוב יומי, להסכים עם העובד כי תשולם לו תמורה בגין שעות נוספות גלובליות, נפרדת משכר היסוד המשולם לעובד, בהיקף המוערך על ידי המעביד, כהיקף השעות הנדרש על ידי העובד. יש לבדוק אם כן, היטב בחוזה העבודה מהו היקף השעות הנדרשות והאם הצעת השכר שקיבלתם כוללת או לא כוללת את רכיב השעות הנוספות.בנוסף, על פי החוק, עובדים בכירים, בתפקידים הדורשים אמון אישי רב או עובדים שלא ניתן לפקח על שעות עבודתם, אינם זכאים לתשלום עבור שעות נוספות. מדובר בקבוצה מצומצמת מאד של עובדים, אשר יש לבדוק היטב האם התפקיד משתייך אליה.

דמי הבראה:
עובד זכאי לדמי הבראה אם עבד באותו מקום עבודה שנה אחת לפחות, על פי מספר ימים בהתאם לוותק ותעריף,הנקבע על כלל המשק, בכל שנה.

חופשה שנתית:
על פי החוק, בשבוע עבודה של חמישה ימים, העובד זכאי בשנה ל – 10 ימי עבודה נטו כחופשה בארבע השנים הראשונות לעבודתו. כמות ימי החופשה מתעדכנת בהתאם לוותק. בנוסף, זכאי העובד לתשעה ימי חג בתשלום בשנה.

דמי מחלה:
עובד זכאי ל-18 ימי מחלה בשנה, עם זכות לצבירה עד למקסימום של 90 יום. התשלום עבור ימי מחלה אינו שווה ערך לשכר עבודה רגיל, אלא מופחת, בהתאם לקבוע בחוק.

הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות:
כל צד המסיים חוזה עבודה חייב במתן הודעה מוקדמת בכתב. אורך ההודעה המוקדמת נקבע בהתאם לוותק של העובד בעבודה, כאשר המקסימום על פי חוק הוא 30 יום.

פיצויי פיטורים וביטוח פנסיוני:
עובד זכאי כיום, לאחר השלמת ששה חודשי עבודה לביטוח פנסיוני, בהתאם לאחוזים העומדים כיום על 5% חלק מעביד ו -2.5% חלק עובד. אחוזים אלו מתעדכנים מדי שנה. לא ניתן לוותר על זכות זו.חלק מהכספים המופקדים עבור ביטוח פנסיוני באים במקום תשלום פיצוי פיטורים במקרה של סיום יחסי עובד ומעביד.הזכאות לפיצוי פיטורים קמה רק לאחר השלמת שנת עבודה אחת במקום עבודה, כאשר החישוב הוא על פי המשכורת האחרונה עבור כל שנת עבודה. בחישוב זה, נלקח בחשבון כאמור, הסכומים שהופרשו עבור פיצוי פיטורים.במקומות רבים, נוהגים הכללים של "סעיף 14". בקצרה, המדובר בביטוח פנסיוני מקיף בקרן פנסיה או ביטוח מנהלים וכאשר במקרה כזה, הפרשות המעביד באות במקום פיצוי פיטורים. דהיינו, בסיום העבודה, מכל סיבה –העובד יהיה זכאי לשחרור הכספים המצויים בקופות וזאת בלבד.

עו"ד אפרת דויטש ,מומחית בדיני עבודה, ת"א

נבחרה כספק מורשה לפורשי צה"ל ע"י משרד הביטחון

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

פוסטים נוספים

בלוג

CV (קורות חיים) ב360 מעלות

כידוע מידי חמישי מזה כמעט 12 שנים אני מקיים יום קבלה בקהילה ללא עלות, באהבה וכמה פעמים שכל אחד/אחת צריכיםהפורש/ת הצעיר/ותיק יכולים לבחור האם ירצו

קרא עוד »
×