הצטרפות ומעבר לקופת חולים

עם הפרישה מצה"ל תצטרף להצטרף לקופת חולים,כמה פרטים אודות הצטרפות ומעבר לקופת חולים
טרם פרישתך תוכל לבדוק /לוודא עם שירות משרד הבריאות לאיזו קופה הינך משוייך מעברך האזרחי .
הטלפונים הינם 02-6707775 או 02-6707744 פרטים נוספים על שירותי בריאות תמצא כאן

לנוחותך מספרי הטלפונים של הקופות לבירור מוקדם באשר לתנאים:
מכבי שירותי בריאות 3555* או 1700-50-53-53
מאוחדת 3833* או 1-222-3833
לאומית- 1700-507-507
כללית 2700* או 1222-2700

לתשומת לבך, לחלק מהקופות ישנן הטבות לפורשים אך בגלל החוק אינם רשאים לשווק זאת,שווה לבדוק בשיחה המקדימה פרט זה.

זכאות המעבר
כל תושב זכאי לעבור מקופת חולים אחת לאחרת, ובלבד שהיה רשום חצי שנה לפחות בקופת החולים שממנה הוא מעוניין לעבור.קופת החולים חייבת לקבל כחבר כל תושב המבקש להירשם בה, והיא אינה רשאית להתנות את קבלתו בשום תנאי, לרבות תנאים הקשורים לגילו של התושב או למצב בריאותו.מעביד אינו רשאי לדרוש מעובד להיות חבר בקופת חולים מסויימת.

כיצד מתבצע תהליך המעבר מקופה לקופה? המעבר מקופת חולים אחת לאחרת ייעשה באמצעות טופס הודעת מעבר, אותו ניתן לקבל בסניפי רשות הדואר. המבקש לעבור מקופה לקופה ימלא את הטופס הנ"ל ויגישו לרשות הדואר.הגשת הטופס כרוכה בתשלום.

מועד כניסת המעבר לתוקף
החוק קובע ארבעה מועדים בשנה, בהם רישום המעבר מקופה לקופה נכנס לתוקף. מועדים אלו הם: 1 בינואר, 1 באפריל, 1 ביולי, 1 באוקטובר.
מי שנרשם למעבר בין 16 באוגוסט ל-15 בנובמבר – רישומו ייכנס לתוקף ב-1 בינואר.
מי שנרשם למעבר בין 16 בנובמבר ל-15 בפברואר – רישומו ייכנס לתוקף ב-1 באפריל
מי שנרשם למעבר בין 16 בפברואר ל-15 במאי – רישומו ייכנס לתוקף ב-1 ביולי.
מי שנרשם למעבר בין 16 במאי ל-15 באוגוסט – רישומו ייכנס לתוקף ב-1 באוקטובר.

מי שעבר מקופת חולים אחת לאחרת רשאי לעבור שוב כרצונו, אך יתקבל כחבר בקופה הבאה רק כחלוף חצי שנה מיום כניסתו לתוקף של המעבר הנוכחי.

ביטול הודעת המעבר
ניתן לבטל את הודעת המעבר לא יאוחר מהמועד האחרון בו ניתן לתת הודעת מעבר, כמפורט מטה:
כדי לבטל מעבר ב-1 בינואר – יש להגיש את בקשת הביטול עד לתאריך 15 בנובמבר.
כדי לבטל מעבר ב-1 באפריל – יש להגיש את בקשת הביטול עד לתאריך 15 בפברואר.
כדי לבטל מעבר ב-1 ביולי – יש להגיש את בקשת הביטול עד לתאריך 15 במאי.
כדי לבטל מעבר ב-1 באוקטובר – יש להגיש את בקשת הביטול עד לתאריך 15 באוגוסט.

לאחר ביטול הודעת המעבר ניתן לשוב ולהגיש הודעת מעבר מקופה לקופה לפי בחירה, אבל הרישום בקופה הקולטת ייכנס לתוקף במועד הקבלה שלאחר המועד הקרוב.

זכויות המבוטח במעבר בין קופות
המבוטח זכאי לקבל את מלוא השירותים הקבועים בסל שירותי הבריאות המגיעים לו מן הקופה שממנה ביקש לעבור, עד כניסת המעבר לתוקף. ממועד זה ואילך זכאי המבוטח לקבל את כל השירותים הכלולים בסל שירותי הבריאות מן הקופה שאליה עבר, בלא כל הגבלות או התניות (האמור כאן אינו חל על "הביטוח המשלים)

ביטול השתתפות בביטוח תרופות מצילות חיים –
נקודה שיש להתייחס אליה מאחר וב1/1/2010 במסגרת חוק "סל התרופות" בוטלה התמיכה התרופות מצילות חיים האחריות הוטלה על האזרח הקטן (למי שזכור זה היה חוק ההסדרים בו ליצמן העביר 70 מיליון שקל לטיפולי שניים לילדים).למיטב ידיעתינו בכתיבת שורות אלה לא "צוות" ולא "חבר" הרחיבו את סל הכיסויים בהתאמה.

ביטוח סעודי
בשנים האחרונות קבע האוצר כי הפוליסות יהיו זהות בין כל הקופות.כך שהלקוח יוכל להשוות- תשומת לבכם.

מבוטחי קופ"ח מכבי- שימו לב!
מהידוע לנו רק קופת חולים "מכבי" חברה לחברת הביטוח "פניקס" והן מציעות פתרון חלקי של כיסוים

סקירה זו היה שירות מערכת האתר ואינה במקום ייעוץ מקצועי

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

פוסטים נוספים

בלוג

CV (קורות חיים) ב360 מעלות

כידוע מידי חמישי מזה כמעט 12 שנים אני מקיים יום קבלה בקהילה ללא עלות, באהבה וכמה פעמים שכל אחד/אחת צריכיםהפורש/ת הצעיר/ותיק יכולים לבחור האם ירצו

קרא עוד »
×