גורל הגימלה בצה"ל במקרים משבריים (מוות חלילה גירושין וכו).

המאמר נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות כתיבה אבל נכון לשני המינים.

בת זוגו (או בן זוגה) של גמלאי צה"ל שנפטר זכאי/ת לקצבה בשיעור 60% מקצבתו –אם הייתה בת זוגו בשלוש שנים (לפחות) שקדמו לפטירתו.

אם הגמלאי היה נשוי פחות משלוש שנים שקדמו לפטירה אך נולד ילד במהלך 3 שנים בת/בן זוג הגמלאי זכאי/ת לקצבה בשיעור 60% מקצבתו.
קצבת האלמנה לא תעלה על שיעור של 40% מהמשכורת של הגימלאי .
לדוגמא: אם הגמלאי היה זכאי לגמלה בשיעור של 65% בת זוגו תהא זכאית ל 39% (65%*60%)
עם זאת, אם הגמלאי היה זכאי לגמלה של 75%, בת זוגו תהא זכאית לגמלה של 40% בלבד ולא 45% .
בת הזוג זכאית לקצבה לכל חייה – כל עוד לא נישאה
אם נישאה בת הזוג מחדש, היא זכאית ל36 קצבאות בלבד (לאחר תשלום זה, הקצבה נפסקת).

ומה לגבי ילדים ?
(2 חלופות – אם יש או אין בת זוג המקבלת קיצבה)

א. לגמלאי שנפטר יש בת זוג הזכאית לקצבה
כאשר הנפטר הותיר 2 יתומים- כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם (ולגמלאי שנפטר יש בת זוג הזכאית לקצבה)
יקבל כל אחד מהם 15% משיעור הגמלה שהייתה מגיעה לפורש – אילו לא נפטר.
לדוגמא: אם שיעור הקצבה של הפורש 65% אזי יתום אחד זכאי ל 9.75% (65%*15% )וכך גם היתום השני.

לגמלאי שנפטר אין בת זוג הזכאית לקצבה
במקרה בו הנפטר הותיר 2 יתומים- כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם (ולגמלאי שנפטר אין בת זוג הזכאית לקצבה)
זכאים הם ל 15% כל אחד ועוד 25% ביחד ,כל זאת מאחוז הקצבה של הגימלאי הנפטר לו היה בחיים.

לדוגמא אם שיעור הקצבה של הגמלאי הינו 65% , זכאים היתום הראשון ושני ל 9.75% כל אחד ויחד זכאים לעוד 16.25% (65%*25%)
כלומר במצטבר זכאים שניהם ל 35.75%

היתומים זכאים לקבל קצבה עד גיל 21 . אם בגיל זה הם ממשיכים עדיין בשירות חובה עליהם לפנות למופת, ענף השכר
כדי להמשיך את זכאותם לקצבה. (עד תום שירות החובה בצה"ל) .

מה לגבי ידוע/ידועה בציבור ?
כל עוד הגמלאי בחיים , הצהרתו בצה"ל לגבי ידועה בציבור תהא רק בתנאי שהוכרה כך גם במוסד לביטוח לאומי.
ההכרה במעמד של ידוע/ה בציבור – על בסיס ההכרה שניתנה מביטוח לאומי – היא לצורכי הטבות בלבד.
הצהרה זו לא תשמש בין היתר, לצורך זכאויות שונות לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) [נוסח משולב] , התשמ"ה – 1985,
חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט – 1959 [נוסח משולב] ,
חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י- 1950 וזכאויות אחרות המשולמות ע"י צה"ל או משרד הביטחון.
לאחר פטירתו חלילה של הגימלאי
ידוע.ה עדין נדרש להמציא אישורים לגבי מעמדה כידועה בציבור (זאת למרות שדווח על כך ע"י הגמלאי בעודו בחיים).

מה לגבי גירושין/פירוד – ("פירוד" נחשב כגירושין לעניין תשלום הקצבה).
זכאות הגרוש/ה פרוד/פרודה לקצבה תיבחן רק בתנאי שהסכם הגירושין/פירוד נעשה בהתאם לחוק "חלוקת חסכון פנסיוני לבני זוג שנפרדו " תשע"ד 2014

המאמר הינו למידע כללי בלבד כ"חוכמת המונים" וחובר בסיוע רוחמה פור נציגת "צוות" במופת
אין לראות בו תחליף ליועץ עו"ד רו"ח או לפקודות הצבא.

י.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

פוסטים נוספים

בלוג

CV (קורות חיים) ב360 מעלות

כידוע מידי חמישי מזה כמעט 12 שנים אני מקיים יום קבלה בקהילה ללא עלות, באהבה וכמה פעמים שכל אחד/אחת צריכיםהפורש/ת הצעיר/ותיק יכולים לבחור האם ירצו

קרא עוד »