מיסוי וביטוח לאומי וישראלים בחו"ל

שלושה מקרים אמיתיים בנושאי מס הכנסה וביטוח לאומי על ישראלים בחו"ל מס הכנסה בישראל מגדיר "תושב ישראל" לצורכי מס, לפי המונח "מרכז החיים". תוך התחשבות במספר ימי שהייה בישראל. מס הכנסה לא משתכנע בקלות בשינוי מרכז החיים, וקובע לפיכך כי ישראלי העובר לחו"ל, עלול עדיין להיחשב (הוא ובני משפחתו) כתושב ישראל לצורכי מס, גם אם הוא כבר שוהה תקופה מסוימת בחו"ל. משמעות קביעת תושבות ישראלית היא חיוב העובד בדיווח ובמס בישראל על הכנסותיו בכל העולם, ובעקבותיה תיתכן אף חבות בביטוח לאומי בישראל. קביעת מועד שינוי התושבות אינה פשוטה עקב מערכת מורכבת של חוקי מס, בארץ ובחו"ל, תקנות שונות, אמנות מס, חוזרים מקצועיים, נוהלים, פרקטיקה ותורה שבעל-פה. יתרה מכך, סוגיית התושבות הישראלית לצורכי מס גם משפיעה על הטבות המס על תושבים חוזרים.
להלן שלושה מקריים אמיתיים המסבירים את המשמעות הכספית הרבה בהגדרת תושבות לצורכי מס.

מקרה ראשון – דוחות מס בישראל
ד.א. היה ישראלי שעבר לעבוד בחברה בחו"ל. מכיוון שבשנת הרילוקיישן הוא עבד בישראל רק חלק מהשנה, אזי הוא הגיש לתומו, דו"ח החזר מס בשל חלק השנה שלא עבד בישראל. להפתעתו מס הכנסה השיב שבקשתו להחזר מס לא תאושר, כל עוד לא ידווח על כל הכנסותיו בכל השנה, מכל מקורות ההכנסה. למעשה נאמר לו שלא זו בלבד שלא יהא זכאי להחזר מס, אלא אף ידרש להשלמת מס בישראל, מעבר למס ששילם בחו"ל. ולא זו בלבד, גם התברר לו שיתכן שלגבי חלק מהרווח אף ידרש לשלם ביטוח לאומי בישראל, ללא התחשבות בתשלומים אלו ששולמו לביטוח לאומי בארה"ב. במהלך בירור נסיבות המעבר של ד.א. לחו"ל, התברר כי עקב חוסר ידיעה הוא ביצע כמה טעויות בסיסיות, אשר מס הכנסה נתלה בהן על מנת לטעון כי שינוי התושבות הישראלית התרחש למעשה רק בשנה שלאחר שנת הרילוקיישן. כלומר, כל עוד ד.א. נחשב תושב ישראל, הוא יתחייב במס בישראל על הכנסותיו בכל העולם. למרות המצב הלא נעים שנקלע אליו, לאחר דין ודברים ארוך ומתיש עם מס הכנסה, תוך בירור הוראות החוק, הוראות "אמנות מס" והדין הפנימי במדינה בחו"ל, הסכים מס הכנסה להחזר המס. יחד עם זאת ברור כי ייעוץ מס מסודר יכל היה לחסוך ל- ד.א. מועקה רבה.

מקרה שני – אופציות למניות אצל עובד
א.י. הוא עובד בחברת היי טק. בעודו בישראל, השתתף בתוכניות אופציות למניות בחברה בה הוא מועסק. במהלך תקופת צבירת הזכאות לאופציות, הוא עבר עם משפחתו לחו"ל. גם שם קיבל אופציות נוספות, כחלק מתוכנית לעובדי חו"ל. כעבור מספר שנים חזר העובד לישראל. ברבות הימים, ביקש העובד להמיר את האופציות למניות ולממשן. להפתעתו, התברר לו כי ללא אישור ממס הכנסה בישראל, ינוכה מס בשיעור מלא על הכל הרווח ממימוש האופציות והמניות. מס הכנסה בחן את מועד שינוי התושבות לפי קריטריונים רבים. לאחר המצאת מסמכים, ודין ודברים הסכים מס הכנסה לאשר פטור ממס בישראל על חלק הרווח ממימוש האופציות השייך לתקופת התושבות מחוץ לישראל. בכך חסך העובד מס בסך למעלה ממיליון שקלים.

מקרה שלישי – תושב חוזר
מ.ג. הוא ישראלי לשעבר, אשר לאחר שנים רבות ששהה בארה"ב, הוא החליט לחזור לישראל עם משפחתו. בשהותו בארה"ב הוא הספיק לצבור נכסים מסוגים שונים: מניות סחירות ולא סחירות, חסכונות בבנקים, ונכסי נדל"ן שונים. חלק מהשקעותיו הפיננסיות הוא גם יעביר לישראל. בעקבות רפורמות המס בישראל, ביקש מ.ג. לברר האם הכנסותיו ונכסיו שצבר בעבר בחו"ל חייבים במס בישראל וכיצד הכנסותיו בארה"ב יתחייבו בעתיד במס בישראל? לגבי העבר – מ.ג. נרגע כשהתברר שישראל לא תחייב במס הכנסות ונכסים שהוא צבר כתושב ארה"ב, גם אם בעבר הרחוק היה תושב ישראל. לגבי ההכנסות בעתיד, לאחר שיחזור לתושבות ישראלית, מ.ג. שמח לגלות שבחוק הישראלי קבועים פטורים והקלות מס לגבי הכנסות שונות לתושב חוזר, במגבלות מסוימות. למרות הגבלת הפטורים וההקלות, בתכנון נכון ניתן אפילו להאריך את תוקפן של הפטורים ואף להחילן על נכסים שירכשו בחו"ל לאחר שכבר מ.ג. חזר להיות תושב ישראל. כמו כן, למרות שהפטורים וההקלות במס הכנסה לא חלות לגבי ביטוח לאומי וביטוח בריאות ממלכתי, מ.ג. שמח לגלות כי בתכנון נכון ניתן יהיה להימנע באופן חוקי ביותר גם מתשלומים כאלו.

סיכום
קיימת חשיבות רבה לקביעת המעמד של תושב ישראל, תושב חוץ, תושב חוזר או עולה חדש, לצורכי מס בישראל (וגם, בהקשר המתאים, לגבי חברה בע"מ). אי הקפדה על תכנון נאות יגרור השלכות מס כבדות, הן לעת המעבר מתושבות ישראלית לתושבות חו"ל (על מנת להימנע מהשלמת מס כבדה בישראל על הכנסות חו"ל), והן על מנת ליהנות מהטבות המס במעבר חזרה מתושבות חו"ל לתושבות ישראלית. מן הראוי לפיכך שלא להשאיר את סוגיית המס ליד המקרה.

ניתן לפנות אלי לבחינת מקרים ספציפיים.

בברכה,
ישי עציון, רואה חשבון – יעוץ מיסים ישראלים בחו"ל, יחידים וחברות. תכנוני מס, מיסוי היי-טק, מס הכנסה, מיסוי בינלאומי, מס שבח, מס ערך מוסף

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

פוסטים נוספים

בלוג

CV (קורות חיים) ב360 מעלות

כידוע מידי חמישי מזה כמעט 12 שנים אני מקיים יום קבלה בקהילה ללא עלות, באהבה וכמה פעמים שכל אחד/אחת צריכיםהפורש/ת הצעיר/ותיק יכולים לבחור האם ירצו

קרא עוד »
×