מס הכנסה ואתה –סוגי מיסוי נפוצים

עבור מרביתינו במהלך שרות קבע / ביטחון מס הכנסה היה "שורה בתלוש השכר" (שחלקינו אפילו לא טרח לפתוח) ,עם הפרישה מצה"ל / שרות ביטחון חלקינו יהפכו לעצמאים , חלקינו לשכירים ואחרים ישלבו בין השניים .
ולכן קיימת חשיבות רבה להכרת מס הכנסה מקרוב יותר , סוגי המיסוי הנהוגים ובעיקר הבנת הזכויות שלנו מול גוף זה.

רקע
מטרת הקמתו של מס הכנסה בחברות מתקדמות היה לחלק מחדש את המשאבים כך שיתאפשר למדינה לתת מענה לצרכיה ולאפשר לבני אדם בחברה זו לחיות ולהרגיש שווים ולא מקופחים. במרבית המדינות המס הינו פרוגרסיבי , במילים אחרות מס מדורג ששולי המס הולכים וגדלים ככל שתרוויח יותר.בחרנו להציע סקירה קצרה על אפיקי המיסוי הנפוצים שייתכן ורלוונטיים לך בצמתי החלטה בחיים.אין מאמר זה מתיימר להקיף את כל אפיקי המיסוי ולא להחליף יעוץ מקצועי של רואה חשבון או זה של מנהלי הפרישה השונים בארגוני כוחות הביטחון.

מדרגות המס – מה זה אומר ומה מבלבל אותנו ?
לצורך הדיון חשוב שנכיר שני מושגים:
מס שולי – המס ששולם עבור השקל האחרון של ההכנסות , מס ממוצע – סה"כ המס ששילמת בפועל.
מדרגות מס- קובע איזה נתח ימוסה מההכנסה ובכמה כל מדרגה תמוסה.
הדמייה – (אין להתייחס לסכומים כי הם משתנים משנה לשנה )

כפי שהוסבר בפתיח למדרגות המס נוכל לראות את ההבדל בין המס השולי לבין המס הממוצע (שהוא הסכום האמיתי שמשולם למדינה) בדוגמא שלנו הנישום מרוויח 42000 ₪ לחודש , לכאורה ה"מס השולי "שלו כנישום הינו 48% אולם המס הממוצע (מה ששילם בפועל ) הינו 10406.74 ₪ כלומר למרות מס השולי הגבוה לכאורה,"המס הממוצע" ששילם הנישום בפועל הינו רק 24.77% מסך הכנסתו שהיא כמעט מחצית מהמס השולי על השקל האחרון .הבדל זה משמעותי לנו פורשי כוחות הביטחון בבואנו לשקול הגדלת הכנסה ממשרה שניה (עניינית ומוראלית..)

זיכויים, פטורים וניכויים
למערכת המיסוי ישנן "מנגנוני התאמה" למיסוי בהתאם למצבים האישיים / משפחתיים / מקום מגורים וכדומה. כך לדוגמא נקבע כל שנת מס שווי לנקודת זיכוי כנתון אובקטיבי וכל נישום מקבל את מספר נקודות הזיכוי לה הוא זכאי במנגנוני ההתאמה (הזיכוי בפועל הינו מכפלת נקודת הזיכוי במקדם) נקודת זיכוי – פירושה הפחתה מסכום המס שאתה חייב בו ,שווי נק' זיכוי חודשית 215 ₪ (נכון לינואר 2012) לדוגמא :כל תושב ישראל זכאי ל- 2.25 נקודות זיכוי. ב. אישה זכאית ל 1/2 נקודת זיכוי נוספת. לכן בדוגמא ספציפית זו על נקודת זיכוי אשה תושבת ישראל תהא זכאית להפחתה מסכום המס שהיא חייבת בגובה של 591.25 ₪ ( 2.75 * 215 ₪) הפרטים המלאים באתר משרד האוצר

החזרי מס ישירים
מדובר בהחזרי מס על הוצאות מוכרות בין אם הנך שכיר ובין עצמאי כמו : החזרים על תקופות נכות, תרומות ,שינוי מקום מגורים ,מזונות ועוד ועוד.

הטבות נוספות לדוגמא:
א. זיכוי במס עקב הפסדים בשוק ההון (תשומת לב מיוחדת לבעלי מניות נפט שהפסידו זכאים להחזר שונה במקצת המיטיב עם המשקיע ) – בדוק עם רו"ח שלך טרם פנייתך לרשויות המס.
ב. למקבלי פיצויי פרישה (גם מצה"ל / כוחות ביטחון) – ניתן להימנע מתשלום מס במידה והנך מעוניין להעביר את הכספים לקרן פיצויים עתידית במעמד עצמאי או שכיר.
ג.קופה ציבורית- כידוע בהסכם האחרון מול האוצר בוטלה קופה ציבורית למעט החוזרים לשרת בקבע, אע"צ או מילואים תנאי קבע- אלה ימשיכו להיות מחויבים בקופה ציבורית

מס הכנסה על נכסים מניבים
אחד מאפיקי ההשקעה בקריירה שנייה הינו רכישת נדל"ן מניב, (בהנחה שבחרנו נכון, שזו לא שנת משבר שהשוכרים חוזרים לגור עם ההורים ועוד) . במאמר זה לא נתעכב על שקולי הכדאיות השקעה בנדל"ן מבחינת מימון ויכולת מימוש נכס אבל בהנחה שהחלטתם וכבר רכשתם נכס ואתם משכירים אותו בסכום חודשי העולה על תקרת הפטור (בשנ"ע 2012 כ4900 ₪) –
רק אז עליכם לשלם מס הכנסה – בשתי אופציות לבחירתך :
א. אופציה א – תשלום מס בגובה 10% מהשקל הראשון – ללא הכרה בהוצאות תחזוקה
ב. אופציה ב- תשלום מס מלא ע"פ מדרגות מס המתווספת על משכורתך והכנסותיך מהגמלה. היתרון : במסלול זה קיימת הכרה בהוצאות האחזקה והתפעול של הדירה ,אם הינך עצמאי (לא חברה בע"מ) יכלול זיכוי זה להוצאות העסק.

לגבי נכסים בחו"ל ישנו מיסוי ויש לקחת זאת בחשבון ,עם זאת גובה המס תלוי בהסכמים בין ישראל למדינה בה רכשת נכס (לעיתים תידרש לכפל מס ולעיתים רק להשלמת הפער).

חשבונות בנק בחו"ל
ע"פ שינוי החוק לפני כעשור מותר לישראלים לנהל כספים בבנקים בחו"ל, עם זאת יש להיוועץ ברואה חשבון טרם ההשקעה כדי להבין את ההסכם מס בין המדינות ולראות שאינו פועל לרעתך.

מס הכנסה שלילי
מס הכנסה שלילי (המכונה גם "מענק הכנסה") הוא הרחבה של הפרוגרסיביות של מס הכנסה שבמסגרתה עובדים בעלי הכנסה נמוכה מקבלים מענק מהמדינה. המענק מגדיל את הכנסתם של עובדים אלה, ובכך אמור להוות תמריץ ליציאתם לעבודה. כלי זה מהווה חיזוק לכלים אחרים שבאו להבטיח הכנסה מינימאלית, ובהם שכר מינימום והשלמת הכנסה. מרבית פורשי כוחות הביטחון אינם באוכלוסיה הזכאית אך עם זאת שווה לבדוק בכל שנה זכאות בסימולטור משרד האוצר קרא כאן

הכרה בהוצאות לעצמאים
עצמאים זכאים להגיש כהוצאה מוכרת הרבה מאוד סוגי הוצאות :
א. הוצאות אישיות רגילות- עם פתיחת עסק אשר מוגדר כעסק הפועל מהבית מס הכנסה מכיר מיידית בהוצאות השוטפות של הפרט /בחלקן כהוצאות לתחזוקת וקידום העסק.הכרה זו של הוצאות שוטפות שבמילא היינו מוציאים (ארנונה, חשמל, מים, טלפוניה, תקשורת רכבים ומה לא..) הינה "בלון חמצן" מדהים לעסק קטן/בינוני .עידוד זה של המדינה מאפשר לכל עצמאי להגדיל מיידית את שורת הרווח שלך (הכנסות פחות הוצאות)
ב.הוצאות ישירות של העסק לדוגמא: משכורות, הוצאות שיווק, לימודים והכשרה שלך ושל עובדיך ועוד
ג.מרכיבים פנסיונים לעצמאים- תקרות גבוהות להפקדות לקרן השתלמות ולהפקדות פנסיוניות (קרן פנסיה/קופת גמל/ביטוח מנהלים) וכן ביטוח אובדן כושר עבודה .
ד. הוצאות עסקיות ייחודיות – כמו למשל הכרה בהוצאות ישירות ועקיפות בהשתתפות בקורסים וכנסים מקצועיים בחו"ל . או אפילו הכרה בהוצאות מתנה לשמחות של לקוחות /ספקים עד תקרה מסוימת תמורת הצגת ההזמנה וצילום הצ'ק (להכרת כל התחומים הייחודיים ,היוועץ ברואה החשבון שלך)

מס רווח הון
בהתאם לאופן ההשקעה – (החל מ 15 אחוז בפיקדונות שקליים ועד 25 אחוז מה רווחים בשוק ההון)קיימים מוצרים פיננסים שיעזרו לך לשלם פחות / לדחות את תשלומי המס , דוגמא מצוינת היא פוליסת חיסכון המאפשרת לכספי המיסוי להישאר אצלך ב"נאמנות" ולהמשיך להרוויח עליהם.לפרטים נוספים פנה למתכנן הפיננסי פנסיוני

התחשבנות עם מס הכנסה
גם לשכיר וגם לעצמאי ההתחשבנות הינה שנתית לשנת מס ,מס הכנסה פועל בהוגנות בכל הקשור לקיזוזי הפרשים וכל נישום ששילם יותר מידי יקבל זיכוי בדיעבד ישירות לחשבון בנק שלו.יתרה מזאת, ההחזר נושא ריבית יפה והצמדה והיא פטורה ממס רווח הון ,כך שלמעשה ניתן להתייחס למקדמות מס הכנסה כסוג של אפיק השקעה ששומר על ערך כספך.

לסיום- הערה לעניין ביטוח לאומי
ביטוח לאומי מבצע גביה מקבילה של תשלומי מס (ביטוח לאומי וביטוח בריאות) , מומלץ מאוד לעיין במאמרנו שחובר לאחרונה "זרקור על ביטוח לאומי"  וללמוד מכך המון (לאחרונה פורסמו גם כתבות נרחבות בידיעות אחרונות "המוסד לקיפוח לאומי –יולי אוגוסט 2012 )

גולש/ת יקרה/ה – אנו מקווים שסקירה קצרה זו תסייע לך בהבנת עולם המיסוי .
נזכיר כי אין לראות במאמר זה תחליף לייעוץ פרטני אצל רואה חשבון.

מאמר מערכת זה נכתב בסיוע רו"ח יוסי סרנגה, בעלי של משרד רו"ח סרנגה ושו'ת,
לשעבר רמ"ד חישובים במחלקת פרישה וכיום זכיין מנהל הפרישה לייעוץ הפרישה מצה"ל.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

פוסטים נוספים

בלוג

CV (קורות חיים) ב360 מעלות

כידוע מידי חמישי מזה כמעט 12 שנים אני מקיים יום קבלה בקהילה ללא עלות, באהבה וכמה פעמים שכל אחד/אחת צריכיםהפורש/ת הצעיר/ותיק יכולים לבחור האם ירצו

קרא עוד »
×